Bloemen

Bloemen zijn kwetsbaar en moeten met zorg worden getransporteerd. Bij Hoza hebben wij oplossingen om bloemen op een efficiente en veilige manier van A naar B te brengen.

 

Bloemen zijn kwetsbare producten en moeten natuurlijk in perfecte staat worden aangeleverd. Dit betekent vaak dat er door de snelheid van leveren en de gewenste kwaliteit, bewust wordt gekozen om de rolcontainer niet volledig te vullen. Men heeft dan welliswaar meer middelen nodig om dit alles te realiseren; de servicegraad gaat sterk omhoog omdat ze snel en veilig getransporteerd kunnen worden. Hoza biedt hiervoor de juiste transportmogelijkheden.

Het transporteren van bloemen

Bij het vervoeren van bloemen moet aan veel gedacht worden, zoals de temperatuurregeling en luchtvochtigheid om de bloemen vers te houden. Daarnaast is de stabiliteit van de bloemen belangrijk, omdat er gezorgd moet worden dat ze niet beschadigen tijdens het transporteren. Het transporteren van bloemen gebeurt in aanzienlijke volumes, waardoor grotere rolcontainers vaak vereist zijn. Hoza biedt de oplossing in grote standaard rolcontainers en op wens een klantspecifieke ontwikkeling.

Ergonomie

Zoals in elke branche, is de logistiek medewerker van groot belang. De medewerkers dienen zo min mogelijk belast te worden met de manuele arbeid die in de diverse processen nog steeds van belang zijn en veiligheid gaat boven alles. Ook in de bloemensector is ergonomie van groot belang. Hoza ontwikkeld haar rolcontainers niet alleen op draagvermogen, formaat, gewicht, efficiency en total costs of ownership; zeer belangrijk zijn ook de ergnomische specten voor de mensen die met de middelen werken. Voor de diverse bloemenveilingen levert Hoza een lichtgewicht aluminium rolcontainer.  

 Benieuwd naar de mogelijkheden voor het transporteren van bloemen? Neem contact op!